Ważna informacja dla Pracodawców zatrudniających Cudzoziemców

Informujemy, iż z uwagi na znaczny wzrost zainteresowania tematyką zatrudniania cudzoziemców z dniem 01.02.2017 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie zostanie utworzone stanowisko ds. obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
Wszystkich pracodawców zainteresowanych rejestracją „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy” lub pozyskaniem „Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych …” zapraszamy  do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie – pok. 103 na parterze.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.02.2017 r. obowiązywać będą „Zasady postępowania przy rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”. Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej www.puptczew.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”.

PRACODAWCO!!!
Wniosek o rejestrację „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi” możesz złożyć w szybki sposób poprzez portal www.praca.gov.pl