Warsztaty testujące dla firm turystycznych – Innowacyjne rozwiązania biznesowe …

Warsztaty testujące dla firm turystycznych – Innowacyjne rozwiązania biznesowe z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego – 29-31 października
Zapraszamy MŚP z branży turystycznej świadczące usługi zakwaterowania, SPA, gastronomiczne – z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego do udziału w testowaniu warsztatów realizowanych w ramach projektu Circular Economy Tools to Support Innovation in Green and Blue Tourism SMEs – CIRTOINNO

WARSZTATY testujące: 29-31 października, grupa międzynarodowa

BORNHOLM

O warsztatach
Zapraszamy do testowania warsztatów z zakresu możliwości wdrożenia elementów gospodarki obiegu zamkniętego – GOZ (ang. circular economy) w firmie turystycznej.

Wspólnie, w międzynarodowym gronie trenerów i przedsiębiorców zdobędą Państwo niezbędną wiedzę z zakresu GOZ, metod pracy nad biznesowymi rozwiązaniami w swojej firmie, przeanalizują case study hotelu działającego zgodnie z GOZ oraz wymienią doświadczenia.

Uczestnicy
MŚP z branży turystycznej świadczące usługi zakwaterowania, SPA, gastronomiczne – z Polski, Szwecji i Litwy.

Miejsce warsztatów i pobytu uczestników
Obiekt hotelowo-konferencyjnym „Green Solution House” na wyspie Bornholm (Dania), zaprojektowany zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Wdrożone w hotelu rozwiązania techniczne idą w parze z pomysłem na biznes. Oferowane „zielone” produkty i usługi to także propozycja dla Klienta biznesowego, który szuka atrakcyjnych rozwiązań dla swojego eventu.

Wyspa Bornholm realizuje założenia zrównoważonej gospodarki, łączącej potrzeby biznesu i ochrony naturalnego środowiska, dbając o turystyczne walory miejsca.

Osobom biorącym udział w projekcie w ramach projektu zapewniamy dojazd, nocleg, wyżywienie oraz materiały.
Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Program warsztatów testujących:
+ Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
Wiedza z dziedziny GOZ, która pozwoli na zrozumienie zagadnienia i odniesienie go do własnego biznesu, a także przygotuje do kolejnych modułów warsztatów.
+ Budowanie nowoczesnych modeli biznesowych
Wdrożenie GOZ wiąże się z wprowadzeniem zmian do modelu biznesowego. W trakcie warsztatów, przez prezentację możliwych scenariuszy działań, uczestniczy będą mogli pracować nad sposobami dostosowania firmy do realiów GOZ i współczesnego rynku – uczestnicy będą gotowi do samodzielnej pracy w ramach własnych organizacji.
+ Warsztaty design thinking
Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Uczestnicy w międzynarodowym zespole uczestnicy będą pracowali nad rozwiązaniami biznesowymi, które pozwolą ich firmie wejść na drogę do GOZ.
+ Możliwość doświadczenia w praktyce – rozwiązań GOZ zastosowanych w unikalnym obiekcie na Bornholmie – rozwiązań GOZ zastosowanych w unikalnym obiekcie na Bornholmie. Warsztaty w Green Solution House to także spotkanie ze zrównoważonym podejściem do biznesu, skutkującym spójnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz innowacyjnie zdefiniowanymi produktami i usługami turystycznymi.

Zapraszamy do kontaktu:
Osoby zainteresowane udziałem w testowaniu warsztatów prosimy o kontakt:
Michał Kwas, michal.kwas@arp.gda.pl tel. 58 32 22 211

Bieżące informacje o projekcie oraz newsletter – Anna Bochyńska, anna.bochynska@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 160.
www.facebook.com/cirtoinno
www.cirtoinno.eu

Więcej informacji o projekcie CIRTOINNO:
– O projekcie: https://www.arp.gda.pl/1310,warsztaty.html?wiecej=4994
– Cylkularnie w turystyce czyli ekologia i zysk: https://www.arp.gda.pl/plik,4815,cyrkularnie-w-turystyce-czyli-ekologia-i-zysk-material-pasowy-arp-pdf.pdf
Projekt Circular Economy Tools to Support Innovation in Green and Blue Tourism SMEs – CIRTOINNO jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.
– o Gospodarce Obiegu Zamkniętego https://www.arp.gda.pl/1283,gospodarka-cyrkularna-definicje-circular-economy-definition.html