V Turniej Cashflow

Dom Przedsiębiorcy w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizuje na dzień 15 listopada o godz. 10:00 – V Turniej Cashflow skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wytypowanie sześcioosobowego zespołu uczniów, zgodnie z przyjętym regulaminem, którego treść załączam do niniejszego pisma. Wskazane jest aby osoby, które będą brały udział w turnieju miały już doświadczenie z grą Cashflow.
Jednocześnie informujemy, że ostatnie ze spotkań „Cashflow z biznesem” – przygotowujące do turnieju odbędzie się 6 listopada o godz. 15:30 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.

Skład zespołu wraz z danymi kontaktowymi do opiekuna proszę przesłać na adres mailowy: info@dp.tczew.pl w terminie do 13 listopada 2018 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, tel. 58 777 53 41.

Cel Turnieju:
Celem rozgrywek jest wyłonienie tego zespołu, który w najkrótszym czasie wydostanie się z „Wyścigu Szczurów”. Gracze mogą grać samodzielnie (każdy sam dla siebie) lub wybrać formę gry zespołowej i pomagać sobie w trakcie gry w zależności od etapu gry.

Kto może startować:
W Turnieju mogą wziąć udział uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tczewa.

Rozgrywki odbędą się w dwóch etapach:
I grupowy – pomiędzy szkołami, najlepszy czas wyjścia z „wyścigu szczurów” – liczy się czas grupy. Gramy w wersję Cashflow 101.

II indywidualny – najszybsi uczniowie z każdej ze szkół po wyścigu szczurów przechodzą do II etapu o tytuł najlepszego gracza. Gramy w wersję Cashflow 202.

Przewidywany czas rozgrywek 60 minut

Jeden Zespół grających tworzy maksymalnie 6 osób tj. 6 graczy + 1 bankier przydzielony przez Organizatora.

Ponadto informujemy, że jeszcze w dniach 30 października, 6 listopada od godz. 15:30 do 18:00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbywają się spotkania „Cashflow z biznesem” wprowadzające do turnieju. Zachęcamy do udziału potencjalnych uczestników turnieju.

Role:

Gracz – Nie jest Bankierem. Gracz ma prawo podpowiadać drugiemu Graczowi z tego samego Zespołu w co zainwestować lub jak poprawnie wypełnić zestawienie finansowe, tak aby, zostało ono poprawnie przyjęte przez Bankiera i Koordynatora Turnieju w chwili, gdy Gracz wychodzi z „Wyścigu Szczurów” Gracz po zakończeniu swojej gry w dalszym ciągu ma prawo pomagać swojemu Zespołowi np. pomagać w liczeniu, rzucaniu kostką, pomagać Bankierowi w wydawaniu i przyjmowaniu pieniędzy. Graczem może być tylko uczeń zgłoszony przez szkołę.

Bankier – Nie jest Graczem. Zadaniem Bankiera jest jedynie pomoc w zarządzaniu bankiem, sprawnym wydawaniem i przyjmowaniem pieniędzy od Graczy. Bankierowi nie wolno podpowiadać, które inwestycje są dobre lub złe. Bankier nie ma prawa wtrącać się w przebieg gry. Bankier ma prawo dodawać otuchy i wspierać swój Zespół emocjonalnie. Bankier jest również łącznikiem między Graczami a Koordynatorami Turnieju. Jeśli jest jakiś problem natury technicznej lub związanej z przebiegiem gry Bankier w imieniu swojego zespołu informuje Koordynatora Turnieju. Bankier odgrywa również rolę Audytora w Grze Cashflow w trakcie trwania Turnieju Cashflow. Bankierem będzie osoba przydzielona przez Koordynatora w trakcie Turnieju.

Koordynator Turnieju – Nie jest Graczem i nie jest Bankierem. Zadaniem Koordynatora Turnieju jest jedynie pilnować prawidłowego przebiegu gry oraz pomagać Zespołom w sprawach technicznych lub związanych z zasadami gry Cashflow. Koordynator Turnieju dba również o zasady fair play. Koordynatorem Turnieju może być tylko osoba, która została wybrana przez Organizatorów Turnieju.

Zasady przygotowania Uczniów do Turnieju:
Szkoły zainteresowane zgłoszeniem swoich uczniów do Turnieju mogą przygotowywać swoją reprezentację w swoim własnym zakresie lub zgłosić się do Organizatorów Turnieju.

Organizatorzy Turnieju organizują prelekcje dla tych osób, które chcą poznać grę Cashflow i jej możliwości. Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia miejsca i terminu spotkań przygotowujących do Turnieju.

Warunek konieczny:
• Każda szkoła chcąca się zakwalifikować do udziału w Turnieju musi zgłosić minimum 4 Graczy. Bankier może zostać przydzielony przez Organizatorów Turnieju.
• Każdy Bankier musi rozumieć zasady prawidłowego wypełniania Zestawienia Finansowego. Musi rozumieć takie pojęcia, jak: aktywa, pasywa, przychody, koszty, przepływ pieniężny i dochód pasywny.

Nagrody:
Organizatorzy Turnieju stworzyli 2 kategorie nagród: dla najlepszej Szkoły; dla najlepszego Ucznia.

Nagrody dla Szkoły/Zespołu:
Nagrodą dla Szkoły, która jako pierwsza wydostanie się „Wyścigu Szczurów” jest:
Gra Cashflow 101 oraz okolicznościowy puchar.

Nagroda dla Ucznia/Gracza:
Nagrodą dla Ucznia, który jako pierwszy z pośród wszystkich Uczniów wydostanie się z „Wyścigu Szczurów” jest upominek rzeczowy – niespodzianka oraz okolicznościowy puchar.

Inne postanowienia:
W sprawach nieokreślonych regulaminem decyzje organizatora oraz Koordynatorów Turnieju są wiążące i ostateczne.