Formularze CEIDG – założenie i zmiana firmy etc.

Z dniem 20 maja obowiązuję nowe wzory formularzy CEIDG ver. 1.83 prosimy o sprawdzenie posiadanego wniosku przed jego złożeniem w Urzędzie. Wnioski składane na nieaktualnym formularzu nie będą przyjmowane.

Ponadto informujemy, że podczas rejestracji lub zmiany danych firmy będzie możliwość złożenia druków:

  • ZUS ZUA, na którym zgłosimy siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZZA na którym zgłosimy siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZCNA na którym zgłosimy członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestruje,
  • ZUS ZIUA na którym zgłosimy zmianę swoich danych identyfikacyjnych,
  • ZUS ZWUA na którym wyrejestruje siebie z ubezpieczeń.

Dane z tych dokumentów organ ewidencyjny przekaże elektronicznie podczas rejestracji formularza CEIDG do oddziału ZUS. Druki można dołączyć do wniosku CEIDG – stanowią one dodatkowe załączniki na formularzach ZUS.

Aktualne formularze CEIDG oraz ZUS wraz z instrukcją wypełnienia znajdą Państwo na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Zachęcamy jednakże do korzystania z kreatora wniosków CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e i możliwości składania wniosku bez potrzeby wizyty w Urzędzie np. za pomocą bezpłatnego profilu Epuap lub podpisu elektronicznego.

Polecamy również portal www.biznes.gov.pl na którym można znaleźć szereg odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z rejestracją jak i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.