Czy Twoja firma jest gotowa na innowacje? Sprawdź jej potencjał!

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza firmy MŚP z województwa pomorskiego do bezpłatnego skorzystania z audytu innowacji – Innovation Health Check.

Dlaczego warto?

Długoletnie badania wskazują, że ponad 50% firm, które nie wdrażają innowacji upada przed upływem 10 lat. Profesjonalne zarządzanie innowacjami niesie za sobą wiele korzyści, wśród których można wymienić skuteczniejszą realizacją projektów biznesowych m.in. poprzez skrócenie czasu realizacji i jednocześnie efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Firmy odnoszące sukcesy w obszarze innowacji są świadome kluczowej roli nieustannego analizowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Pozwala to aktywniej reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia rynkowe, co w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu biznesowego.
W odpowiedzi na potrzeby firm wysokokonkurencyjnej gospodarki agencja Enterprise Ireland opracowała narzędzie Innovation Health Check wzmacniające świadomość roli zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach i wpływu innowacji na sukces w biznesie. Ponadto narzędzie dostarcza obiektywnych informacji na temat zarządzania innowacjami i oceny działalności firmy.

Kontakt: 

Wszelkich informacji udziela:
Marcin Stolarek, ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”,
e-mail marcin.stolarek@swp.gda.pl
tel. 58 350 51 40 lub 796 704 730