Tczew wspiera przedsiębiorczych

W czasach, gdy w każdej z dziedzin gospodarki odnotowuje się wzrost sprzedaży produktów i usług, a miejsc pracy przybywa szybciej niż osób ją poszukujących, musimy być bardziej atrakcyjni i kreatywni w podejściu do polityki wspierania przedsiębiorczości.
Obecnie, bezrobocie w Polsce utrzymuje się na poziomie 5,8%, w powiecie tczewskim wynosi ono 6,5%, a w samym Tczewie zaledwie 1410 mieszkańców pozostaje formalnie bez pracy. Jeszcze w latach 90-tych w Tczewie bezrobocie pozostawało na poziomie 30%. Jego obniżenie nie byłoby możliwe, gdyby nie obecność strefy ekonomicznej oraz aktywność mikro i małych przedsiębiorstw. Od kilku lat systematycznie rośnie wskaźnik aktywności gospodarczej mieszkańców, który wynosi obecnie 9,5, co oznacza 69 osób fizycznych na 1000 mieszkańców. Na terenie miasta funkcjonuje blisko 3700 podmiotów gospodarczych – osób prowadzących indywidualną działalność, w których zatrudnionych jest około 7000 osób.

Dla Tczewa nie bez znaczenia jest jego strategiczne położenie na szlaku ważnych ciągów komunikacyjnych. Do gdańskiego portu czy lotniska docieramy się w około 40 minut. Bliskość autostrady A1 (północ-południe) czy też drogi krajowej nr 221 (wschód-zachód), to nasze istotne atuty. Dzięki temu inwestor w naszym mieście posiada na starcie bardzo dużą przewagę konkurencyjną. Tczew jest również ważnym graczem w obszarze dostępności terenów inwestycyjnych, posiada stabilną sytuację planistyczną oraz stale unowocześnianą infrastrukturę techniczną.

W odpowiedzi na oczekiwanie ulgi finansowe, zachęty inwestycyjne, Rada Miejska Tczewa podjęła Uchwałę Nr XXV/211/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis. Jej celem jest umożliwienie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków/budowli i nowo nabytych gruntów, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Okres zwolnienia wynosi 3 lata, a sama uchwała obowiązuje jeszcze do dnia 31 grudnia 2020 r.
Przyszli przedsiębiorcy mogą skorzystać również z udogodnień zawartych w przepisach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie 30 czerwca 2018 r. i poszerza obszar na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce.

Na terenie miasta funkcjonuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której zainwestowało już łącznie 17 podmiotów, z czego 8 nowych firm dołączyło w latach 2015-2018. Niektóre z nich wkrótce zaczną realizować swoje działania budowlane, a są to m.in: SD Poland sp. z o.o.; Metrix-Metal sp. z o.o.; Finn-Marinn Polska sp. z o.o.; Etac Poland sp. z o.o. Nie brakuje wśród nich firm już znanych na lokalnym rynku, ale też partnerów i podwykonawców dla wielu światowych marek, pochodzących z krajów skandynawskich. Powodzenie tych przedsięwzięć i dobre relacje w obszarze procesów inwestycyjnych świadczą o sprawnej administracji i stabilnej polityce rozwoju gospodarczego miasta.

Teren przekazany w 1997 roku pod potrzeby strefy ekonomicznej przez Gminę Miejską Tczew to obszar 102 ha, który w ciągu kilku lat zmienił się w prężnie działający park produkcyjny. Obecnie 98% jego powierzchni jest już wykorzystane. Do zagospodarowania pozostały jeszcze cztery działki budowlane o łącznej pow. około 2 ha. Dodatkowo, w 2017 roku obszar ten został powiększony o kolejne 19 ha przy ul. Malinowskiej, przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Zatem potencjał inwestycyjny strefy nadal jest wzmacniany i pozostaje do dyspozycji kolejnych podmiotów.

Firmy, które dotąd zainwestowały i rozpoczęły już produkcję, coraz częściej modernizują swoje zaplecze i powiększają istniejącą zabudowę, jak na przykład: Flex, Gemalto, Multipacking Solutions, MBF (Belbal), Eaton Automotive, Gardner Aeorospace.
W celu przybliżenia programu wspierania nowych inwestycji i oferty terenów inwestycyjnych zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które odbędzie się 13 listopada o godz. 10:00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie – http://dp.tczew.pl/wspieranie-inwestycji-w-tczewie-zapraszamy-na-spotkanie-z-psse/.

Nowe Centrum Tczewa (NCT) wita kolejnych inwestorów, którzy chcieliby ulokować swój kapitał w nowoczesnej strefie usługowej lub usług przemysłowych. Obecnie w wyniku kolejnego przetargu, pozyskano już drugiego inwestora, który zagospodaruje przyszłą nieruchomość na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Łącznie do zagospodarowania jest około 14 ha, z czego pierwsze 2,4 ha znalazło już inwestorów. Na uwagę zasługuje fakt, że obie inwestycje będą realizowane przez lokalnych przedsiębiorców, co jest kolejnym przykładem dużego potencjału rodzimego rynku.
NCT można zarekomendować z racji świetnej lokalizacji i nowoczesnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tych terenach po dawnej jednostce wojskowej mogłyby mieć swoją lokalizację centra obsługi biznesu, edukacji ale też drobnego przemysłu hi-tech.
Dużym zainteresowaniem oprócz terenów mieszkaniowych, cieszą w Tczewie również działki budowlane, przeznaczone na funkcje usługowe i usługowo-produkcyjne. W ostatnim czasie kilka z nich znalazło miejscowych nabywców z grona lokalnych inwestorów, np. w kompleksie przy ulicy Czerwonego Kapturka, Głowackiego, Jagiellońskiej oraz Przemysłowej. Mały biznes, to bardzo ważny filar miejscowej gospodarki i rynku pracy, dostosowuje się do wyzwań makroekonomii i efektywnie odpowiada na potrzeby klientów, stale rozwijając swoją działalność. Godnym podkreślenia jest fakt, że rodzime firmy z tradycjami pozostają w Tczewie i lokują tu swój kapitał.

Wdrażając ważny segment polityki miejskiej jakim jest Program Rewitalizacji Miasta Tczewa, władze lokalne swoim wsparciem obejmują również podmioty na Starym Mieście, gdzie m.in. trwa realizacja kolejnego projektu rewitalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z elementów tej polityki w jej wątku gospodarczym, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości adresowane do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gastronomiczną w obszarze rewitalizowanym. Dzięki tej inicjatywie jak i zaangażowaniu przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości, udało się, w krótkim czasie stworzyć warunki na rzecz rozwoju nowych podmiotów gastronomicznych, a ich oferta spotyka się z rosnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Ponadto jednym z elementów Programu Rewitalizacji są planowane innowacyjne działania związane z promocją gospodarczą obszaru starego miasta.

Od 2012 roku Prezydent Miasta Tczewa nagradza wyróżniające się na rynku firmy i placówki usługowe. Konkurs „Przedsiębiorca roku” ma już swoją VII edycję i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jego celem jest promocja lokalnej przedsiębiorczości i wyróżnienie najaktywniejszych podmiotów, prowadzących działalność na terenie Tczewa. Dotychczas laureatami zostało 11 firm i kolejnych 12 uzyskało wyróżnienia, dla wiodących przedsiębiorstw oraz lokalnych rzemieślników. W efekcie monitorowania zainteresowania konkursem i sytuacji na rynku inwestorów, w tegorocznej edycji 2018 r. znalazły się nowe kategorie: „debiut roku” oraz „inwestycja/inwestor roku”. Na zgłoszenia w tegorocznej edycji Dom Przedsiębiorcy oczekuje do 31 października 2018 r. Przedsiębiorcy oraz mieszkańcy miasta są gorąco zachęcani do zgłaszania swoich kandydatów – co jest oceniane jako ich cenny udział we wspólnej pracy na rzecz budowania mocnego samorządu i rozwoju gospodarczego Tczewa.

Dom Przedsiębiorcy to ważne miejsce na mapie gospodarczego Tczewa – tam przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w postaci stałej oferty nieodpłatnych spotkań, konsultacji, szkoleń oraz warsztatów. Ponadto oferuje się również przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki funkcjonującej strefie inkubatora przedsiębiorczości oraz coworkingu.
Sukces nie jedno ma imię…
Współpraca wielu podmiotów i środowisk na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym procentuje. Długoletnie doświadczenie różnych partnerów w obsłudze inwestorskiej oraz w procesie stanowienia prawa miejscowego, daje wyraźne owoce w postaci kolejnych reinwestycji. Miasto Tczew dzięki przynależności do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agencji Rozwoju Pomorza – Agencji Invest in Pomerania, ma możliwość dotarcia do nowych partnerów biznesowych ale też zaoferowania wsparcia poinwestycyjnego lokalnym firmom. Działania samorządu zostają zauważone i zyskują uznanie w postaci nagród i wyróżnień środowisk zrzeszających przedsiębiorców oraz pracodawców, a także ekspertów zewnętrznych, uczelni wyższych oraz biznesu. Wysoko cenimy sobie wyróżnienia, m.in: Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom – przyznane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w 2015 roku, Gmina na 5 – przyznane przez SGH w Warszawie w 2015 i 2018 r.
Tczew w gronie samorządów aglomeracji trójmiejskiej posiada duży kapitał rozwojowy w postaci terenów inwestycyjnych oraz aktywnych mieszkańców.
W najbliższych latach dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych, a także dobrej współpracy regionalnej ma szansę wzmacniać swoją rolę istotnego miasta w obszarze metropolitalnym i prężnego ośrodka subregionalnego dla sąsiednich powiatów.

Wszelkie informacje na temat oferty inwestycyjnej oraz działań związanych z przedsiębiorczością można znaleźć w siedzibie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, przy ul. Obrońców Westerplatte 3, na stronie www.dp.tczew.pl – zakładka inwestor oraz pod nr tel. 58 777 53 41/42.
Wiele danych oraz aktualnych ofert przetargowych, można znaleźć na stronie www.sip.tczew.pl – Wirtualnej Mapie Tczewa i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tczew.pl. Zachęcamy do kontaktu.