Szkolenie z kodeksu pracy – dla przedsiębiorców

Zapraszamy 26 lutego o godz. 9.00 na bezpłatne szkolenie z kodeksu pracy.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
– umowy o pracę (zawiązywanie i rozwiązywanie),
– uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
– czas pracy.
Szkolenie oparte będzie na aktualnych przepisach prawa pracy wraz ze zmianami, które weszły w życie w 2016 r.

Szkolenie potrwa około 4h. Planowane zakończenie o godz. 13:00. W trakcie szkolenia przewiduje się dwie przerwy.

Szkolenie poprowadzi Radca Prawny p. Michał Hoffmann.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, prosimy o przesyłanie potwierdzenia drogą mailową na adres: info@dp.tczew.pl wraz podaniem imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz nr NIP.