Szkolenie: Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane 29 lipca 2016 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:
– zasady aplikowania o Fundusze Europejskie,
– planowanie projektu – definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu,
– źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach:
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
– Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
– zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w piątek 29 lipca 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy al. Grunwaldzkiej 472 D 80-309 (sala 12.13 na XII piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06, do 24 lipca 2016 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program szkolenia