Środki na start, bezpłatne szkolenia dla pracowników – sprawdź!

Uwaga! Dotacja na Start i dodatkowe wsparcie pomostowe oraz doradczo-szkoleniowe!

Projekt skierowany jest do 90 osób, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują gminy wiejskie lub miejsko – wiejskie na terenie województwa pomorskiego.

Gminy te są dookreślone na stronie: http://aktywni.kompass-consulting.pl/rekrutacja.html

W powiecie tczewskim są to: Gniew – gmina miejsko-wiejska; Pelplin – gmina miejsko-wiejska; Morzeszczyn – gmina wiejska; Subkowy – gmina wiejska

Pierwszym etapem jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (od dzisiaj dostępne na stronie projektu, w zakładce „Dokumenty”) i rozmowy z doradcą zawodowym.

Osoby zakwalifikowane odbędą szkolenia grupowe z poniższej tematyki (24h):

zakładanie działalności gospodarczej,
przepisy prawne,
źródła finansowania działalności gospodarczej,
ubezpieczenia,
księgowość
Następnie odbędzie się doradztwo grupowe z tworzenia biznes planu (4h) oraz indywidualne (po 4 h na osobę, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 6h) oraz indywidualne pomoc prawna – po 1h/os.

Po tym etapie Uczestnicy piszą wnioski o otrzymanie dotacji. Można się starać o:

– do 23 000 zł na rozpoczęcie działalności

– do 1 600 zł miesięcznie, przez 6 mcy na wydatki związane z ZUSem, podatkiem, wynajęciem pomieszczenia na działalność, itp. Wsparcie to, w uzasadnionych przypadkach, można przedłużyć do 12 mcy

– do 2 000 zł na kurs/szkolenie, zgodny z kierunkiem prowadzonej działalności

Łącznie kwota dofinansowania może wynieść prawie 44 000 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://aktywni.kompass-consulting.pl

 

KURSY DOFINANSOWANE W 85% ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 KURS NA ROZWÓJ – to program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i pracowników ( małych przedsiębiorstw tj. zatrudniających do 250 osób) oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia, KIS, CIS itp.  Głównym celem KURSU NA ROZWÓJ  jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej ( 25 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Kursy skierowane są do osób zamieszkałych  na terenie całego województwa pomorskiego.

Zapraszamy do skorzystania z następujących kursów:

Kursy językowe –  j. angielski, j. niemiecki,

Kursy – komputerowe/informatyczne ECDL,

Kurs prawa jazdy kat D, C + E, oraz wiele innych, pozwalających nabyć kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

Nie zwlekaj z decyzją i zapisz się już dziś. Napisz lub zadzwoń.

Biuro projektu:

ul. Sobieskiego 227/22

84-200 Wejherowo

kursnarozwoj-pom@kompass-consulting.pl

https://www.facebook.com/Kurs-na-rozw%C3%B3j-1924385861110601/

Informacje i zapisy pod numerami telefonów: 500 385 660 lub 516 444 752

KURSY DOFINANSOWANE W 85% ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH !!!!!!

ROZWIŃ ŻAGLE – to program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i pracowników ( małych przedsiębiorstw tj. zatrudniających do 250 osób) oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia, KIS, CIS itp. Głównym celem ROZWIŃ ŻAGLE jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej ( 18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Kursy skierowane są do osób zamieszkałych  na terenie całego województwa pomorskiego.

Zapraszamy do skorzystania z następujących kursów:

Kursy – komputerowe/informatyczne ECDL,

Kursy – magazynier z obsługą wózka widłowego,

Kursy  – spawanie metodą MAG/MIG,

Kursy – dla kandydatów na księgowego I stopnia,

Kursy – Certyfikowany Konsultant Finansowy,

Szkolenie Prince 2 Foundation

Oraz wiele innych, pozwalających nabyć kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

Nie zwlekaj z decyzją i zapisz się już dziś. Napisz lub zadzwoń.

Biuro projektu:

ul. Sobieskiego 227/22

84-200 Wejherowo

rozwinzagle-pom@kompass-consulting.pl

https://www.facebook.com/Rozwi%C5%84-%C5%BCagle-109967389723379/

Informacje i zapisy pod numerami telefonów: 500 385 660 lub 516 444 752