Środki z PFRON dla twojej firmy

Informujemy, że Rada Powiatu Tczewskiego podjęła Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie dysponuje środkami PFRON przeznaczonymi na:

  1. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (między innymi szkolenia, staże) na rzecz osób niepełnosprawnych – poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
  2. udzielanie osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  3. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania wniosków na powyższe formy wsparcia.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Marcin Listewnik