Spotkanie – ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie i Fundacja Pokolenia zapraszają przedsiębiorców na spotkanie poświęcone tematyce: „ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca (wtorek) o godz. 10:00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie – I piętro sala konferencyjna.

Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością w firmie to korzyści finansowe, wizerunkowe i społeczne:
• Pozyskanie nowych, kompetentnych i zaangażowanych pracowników
• Rozwiązanie problemu tzw. „braków kadrowych”, problemu w pozyskiwaniu pracowników
• Realizacja strategii firmy jako odpowiedzialnej społecznie, kultywującej wartości jakie płyną z różnorodności w firmie, co powoduje wzrost zainteresowania usługami wśród klientów, partnerów biznesowych oraz zwiększa zaufanie do Państwa firmy wśród pracowników oraz kandydatów do pracy
• Dofinansowania do każdego miesięcznego wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością
• Zmniejszenie wpłat do PFRON

Jednak zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością budzi również dużo obaw i wątpliwości.
Aby poznać fakty i mity dotyczące zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych zorganizowaliśmy szkolenie podczas którego dowiesz się:
– prawne aspekty zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością
– możliwości zatrudnienia osób z różnym rodzajem niepełnosprawności i sposób ich funkcjonowania w pracy
– jak wygląda w praktyce takie zatrudnienie (rodzaj stanowisk, dostosowanie do niepełnosprawności)
– jak pozyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności z PFRON
– inne aspekty finansowe związane z zatrudnieniem m.in. dofinansowania na stworzenie stanowiska pracy, przystosowanie itp.
– jak zarządzać zespołem z pracownikami z niepełnosprawnością
– jak rekrutować pracowników z niepełnosprawnością
– odkryjesz korzyści pozafinansowe, które znacznie wpłyną na Twoją firmę

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane tematyką.
Potwierdzenie udziału można dokonać na: https://411724-10.evenea.pl/

Ilość miejsc ograniczona, na potwierdzenia czekamy do 26 czerwca.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@dp.tczew.pl lub tel. 58 777 53 41/42

Szczegółowy program:
1. Prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
• Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności.
• Rodzaje/typy niepełnosprawności – omówienie podstawowych rodzajów grup niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń.
• Analiza dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – weryfikacja dokumentów

2. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych
• Kodeks Pracy
• Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektywy)
3. Dofinansowania Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych
• Wynagrodzenia
• Stanowisko pracy
• Asystet osoby z niepełnosprawnością
• Inne
5. Zespół różnorodny – obawy i korzyści
• Rekrutacja pracowników z niepełnosprawnością
• Zarządzanie zespołem różnorodnym
• Komunikacja i współpraca z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością – savoir vivre

Sylwetka trenerki:

Agata Spała – ekspertka z zakresu zatrudniania i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Projektuje autorskie programy szkoleń dla firm i instytucji w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, rekrutacji, budowania zespołów różnorodnych i zarządzania nimi. Prowadzi indywidualne doradztwo w zakresie zarządzania pracownikami z niepełnosprawnością i rozwiązywania sytuacji trudnych. Konsultantka w zakresie projektowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Współpracuje m.in. z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy gdzie prowadzi jako ekspert konsultacje w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Prelegentka licznych konferencji tematycznie związanych z rynkiem pracy osób niepełnosprawnych, aktywizacją zawodową i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Laureatka nagrody „Lady D.” (Dama Niepełnosprawna) organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest podkreślenie działań kobiet niepełnosprawnych w różnych obszarach życia, nagrodzona za promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i działania promujące pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych.
Od 10 lat wspiera osoby z różnymi niepełnosprawnościami w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej jako doradca zawodowy.