Spotkanie informacyjne – Wsparcie dla przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 03 lutego 2017 r., poświęcone możliwością uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu z Poddziałania 2.2.1. RPO WP: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne,
  • wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WP: Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne,
  • wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • wsparcie dla przedsiębiorstw w formie preferencyjnych pożyczek,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek 3 lutego 2017 r. w godz. 11:00-13:15 w siedzibie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr 728 486 436, do dnia 2 lutego 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.