Spotkanie informacyjne – Rozwój usług społecznych

Szanowni Państwo,

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 20 czerwca 2017 r., dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych (RPO WP).

W programie spotkania m.in.:

– specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2,
– system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.2.2,
– zasady kwalifikowalności wydatków projektu w ramach Poddziałania 6.2.2,
– zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w ramach Poddziałania 6.2.2.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 – 13:15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ulicy Kościuszki 54.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Pobierz “Formularz-zgłoszeniowy-Malbork-20.06.2017.doc” Formularz-zgłoszeniowy-Malbork-20.06.2017.doc – Pobrano 39 razy – 368 KB

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.