Spotkanie dla firm – Pomorski Broker Eksportowy

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020  zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie:

 „Pomorski Broker Eksportowy – system wspierania eksportu małych i średnich firm w województwie pomorskim ”

Termin:  10 stycznia 2017r., godz. 10.00-12.00 

Miejsce: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3 – I piętro sala konferencyjna

Pomorski Broker Eksportowy ułatwi firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność  pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.
Wśród konkretnych korzyści dla firm, jakie mogą osiągnąć w wyniku udziału w projekcie warto wymienić m.in. pozyskanie wiedzy dot. kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu. Więcej na: https://www.arp.gda.pl/1224,pomorski-broker-eksportowy.html

Broker eksportowy przekaże informacje:

  • czym jest produkt/usługa zdolna do konkurencji na zagranicznych rynkach,
  • jak mierzony jest potencjał eksportowy firm,
  • na jakie formy wsparcia w każdym z trzech filarów, czyli działaniach przygotowujących do podejmowania działalności eksportowej może liczyć przedsiębiorstwo.

W trakcie spotkania będzie okazja do dyskusji o konkretnych potrzebach przybyłych przedsiębiorców oraz  przygotowane będą podpowiedzi, na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem działań eksportowych.

Spotkanie poprowadzi Aleksandra Harasiuk – broker eksportowy, Agencja Rozwoju Pomorza SA