Spotkania informacyjne – Konkurs w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 20 maja 2016 r., dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

W programie spotkań m.in.:
– specyfika konkursu w ramach Działania 5.3.,
– system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3.,
– zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie,
– zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA).

Terminy i miejsca spotkania:
Spotkania odbędą się w piątek 20 maja 2016 r. godz. 11:00-14:30 – w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania:

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.