Spotkania dla młodzieży „Cashflow” i „Mój Biznesplan”

Spotkania dla młodzieży ponadgimnazjalnej przygotowującej się do Turnieju Cashflow odbędą się:

  • 10 i 24 października oraz 7 listopada w godz. 15:30 – 17:30 – I piętro sala konferencyjna – Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

Turniej Cashflow odbędzie się 16 listopada w Domu Przedsiębiorcy podczas obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości!

Spotkania warsztatowe dla uczestników konkursu „Mój Biznesplan” odbędą się:

  • 9 i 23 października w godz. 15:30 – 17:30 – I piętro sala konferencyjna – Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
  • Spotkanie poprowadzi dr Michał Makowski – Dziekan Wydziału Zarządzania Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

Termin składania prac w konkursie „Mój Biznesplan” mija 30 października! Więcej na: http://dp.tczew.pl/category/konkursy/