Jak skutecznie przygotować, pozyskać i rozliczyć projekt unijny

Jak skutecznie przygotować, pozyskać i rozliczyć projekt unijny

Kiedy: 12 września 2017 r.
Godziny: 10:00 -13:30
Miejsce: Olivia Business Centre (Olivia Four)
Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 472b

Uczestnicy konferencji: przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
osoby odpowiedzialne za inwestycje, innowacje i wdrożenia w firmie.

Plan konferencji:
10:00-11:00 Rola Banku w finansowaniu projektów innowacyjnych
11:00- 11:30 Kluczowe wskazówki, na co powinieneś zwrócić uwagę podczas
przygotowania się do aplikowania o środki unijne.
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45- 12:30 Na co możesz otrzymać dofinansowanie. Najciekawsze konkursy
inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe w kraju i regionie.
12:30-12:50 Rozliczanie otrzymanego wsparcia- dobre praktyki.
Po konferencji możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami

Kliknij i przejdź do rejestracji – http://edoradca.pl/formularz-zgloszenia-gdansk/

Kontakt do organizatora:
Joanna Kropisz
695 954 014
joanna.kropisz@edoradca.pl