Rozmawiali o rozwoju gospodarczym regionu…

26 stycznia w Domu Przedsiębiorcy odbyła się spotkanie – konferencja nt. Rozwoju gospodarczego Tczewa i Powiatu. Podczas spotkania odbyły się prezentacje „Zmiany w szkolnictwie zawodowym i ich wpływ na rozwój firm” przygotowane przez Wojciecha Szczepańskiego, eksperta Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji oraz prezentacja „Innowacyjna gospodarka, jako wynik współpracy firm z uczelniami wyższymi dr Michała Makowskiego – Dziekana Wydziału Zarządzenia Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Ponadto spotkanie było okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy „Pracodawcami Pomorza” Oddział Tczew i Cechem Rzemiosł Różnych w Tczewie oraz powołaniem Rady Oddziału Pracodawców Pomorza w Tczewie. W skład radu oddziału weszli: Adam Przybyłowski Prezes Telkab sp. z o.o., Arkadiusz Wódarczyk Manager HR firmy Flex, mgr Jerzy Cisewski – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz Marcjusz Fornalik Prezes Zarządu Zakładu wodociągów i Kanalizacji w Tczewie.

Na koniec spotkania podjęto dyskusję na temat powiatowego rynku pracy oraz kształcenia zawodowego uczniów i możliwości rozwoju kwalifikacji pod obecne potrzeby lokalnego rynku pracy.

Spotkanie i dyskusję poprowadził przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych Mirosław Ostrowski. Spotkanie zorganizowane zostało przez lokalny oddział Pracodawców Pomorza przy współpracy z Domem Przedsiębiorcy w Tczewie.