Relacja ze szkolenia z prawa pracy

26 lutego o godz. 9.00 odbyło się bezpłatne szkolenie z prawa pracy. Szkolenie oparte było na aktualnych przepisach prawa pracy wraz ze zmianami, które weszły w życie w 2016 r. Podczas seminarium omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak:
– umowy o pracę (zawiązywanie i rozwiązywanie),
– uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
– czas pracy.
Nie zabrakło też pytań od uczestników, na które odpowiedzi udzielał prowadzący Radca Prawny p. Michał Hoffmann.

Przedsiębiorcy, którzy nie mogli skorzystać ze szkolenia mają możliwość zasięgnięcia informacji podczas bezpłatnych konsultacji prawnych. Harmonogram konsultacji dostępny jest naszej stronie.

Dziękujemy za udział w naszym szkoleniu i zachęcamy do śledzenia bieżącej oferty Domu Przedsiębiorcy.