Przedsiębiorcy spotkali się z ZUS

Już po raz II w tym roku zorganizowano spotkanie przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przedsiębiorców.

Tematem spotkania były składki do umów o pracę i umów zleceń, możliwość uzyskania ulg w spłacie należności z tytułu składek oraz oferta programu dofinansowania płatników składek w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków pracy.

Spotkanie odbyło się dzięki wspólnej inicjatywie Pracodawców Pomorza Oddział w Tczewie, Domu Przedsiębiorcy oraz Cechowi Rzemiosł Różnych w Tczewie.