Pożyczka na zatrudnienie

Pożyczka na zatrudnienie przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w procesie poszukiwania, pozyskania i podniesienia kwalifikacji Pracowników na terenie województwa pomorskiego.

Odbiorcy wsparcia: Pożyczka na zatrudnienie przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. pomorskiego.

Maksymalna kwota pożyczki: Maksymalna wysokość jednostkowej pożyczki na zatrudnienie to 300 tys. zł z zastrzeżeniem, że wykorzystanie jednostkowej pożyczki na pokrycie wydatków na rzecz 1 pracownika nie może przekroczyć 100 tys. zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki:

Maksymalny okres spłaty pożyczki to okres nie dłuższy niż 60 m-cy.

Maksymalna karencja w spłacie pożyczki to 6 m-cy ( karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

Koszt pożyczki: 0,93% – bez prowizji

Przeznaczenie pożyczki: Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z: poszukiwaniem i pozyskiwaniem pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, przygotowania i zamieszczania ogłoszeń o pracę; zatrudnieniem nowych pracowników i tworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym m.in. koszty badań wstępnych, wynagrodzeń z narzutami, wyposażenia; organizacją płatnych praktyk, staży dla uczniów, studentów, absolwentów; podniesieniem kwalifikacji pracowników w tym: koszty szkoleń, kursów np. językowych, studiów wyższych, podyplomowych; relokacją pracowników w tym koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania; otrzymywaniem przez zagranicznych

Pracowników prawa stałego pobytu w Polsce; finansowanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola itp.; finansowanie kosztów związanych z wypoczynkiem pracowników i ich rodzin lub pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi dla pracowników w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowych i innych.

 

Więcej informacji:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy o/ Tczew

ul. Obrońców Westerplatte 3

Dom Przedsiębiorcy I piętro pok. 12

83-110 Tczew

tel. kom. 607 927 167

e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl