Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zaprasza

do wzięcia udziału w „Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości – IDG”,

który odbędzie się 17 listopada 2016 r.

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17,

w godzinach od 1000  do 1400.

      Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG jest przedsięwzięciem organizowanym w województwie pomorskim mającym na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Gospodarzem wydarzenia realizowanego po raz ósmy na terenie powiatu tczewskiego jest Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie. Spotkanie ma charakter dnia otwartego, którego celem jest przekazanie rzetelnych i niezbędnych informacji związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego, jak również informacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój istniejących przedsiębiorstw.

     Jak z pomysłu uczynić dobry biznesplan? Co zrobić, aby zarejestrować działalność gospodarczą? Kto może pomóc przy realizacji pomysłu na działalność? Gdzie uzyskać wsparcie finansowe? – Na te i inne podobne pytania odpowiedź będzie można uzyskać podczas “Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG”.

     Tematy jakie będą poruszane to między innymi: przedsiębiorczość, strategia biznesowa, pozyskiwanie funduszy, zakładanie działalności, podatki, ubezpieczenia społeczne czy udzielanie porad prawnych.

W trakcie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości będą funkcjonowały stanowiska informacyjno-doradcze instytucji uczestniczących w procesie zakładania działalności gospodarczej, jak również innych podmiotów wspomagających przedsiębiorczość, przy których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje. Zaplanowane są również: seminarium dotyczące możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie i rozwój działalności, pokazy multimedialne tematycznie związane z przedsięwzięciem, prezentacje osiągnięć przez osoby prowadzące działalność gospodarczą uruchomioną przy pomocy urzędu pracy.  Dodatkowo doradcy zawodowi będą prowadzili rozmowy i badali predyspozycje osób zainteresowanych pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. Planowane są również zajęcia dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy w najbliższym czasie wejdą na rynek pracy.

Przedsięwzięcie wpisuje się, w przypadający w okresie od 14 do 20 listopada 2016 roku, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, którego celem jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość świata.

  ZAPRASZAMY ! ! !