Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenia w Tczewie

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić na szkolenia w Tczewie – luty 2018

  1. „Sprawy Kadrowe – stan prawny na luty 2018”

Szkolenie odbędzie się: 22.02.2018 w godz. 10:00 – 15:00 w Domu Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte 3, 83-110 Tczew,

Prowadzący: szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu prawa pracy.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 140 PLN netto + 23% VAT (o ile przepisy nie stanowią inaczej, prosimy o wypełnienie oświadczenia, które jest w załączeniu) Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres siedziby PARR.S.A w Słupsku.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, poczęstunek, oraz zaświadczenie.

Zagadnienia szkolenia opracowano na bazie chronologii kodeksu pracy, aktów wykonawczych, kodeksu cywilnego.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto: ALIOR 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 z dopiskiem „kadry”

  1. „Unijna reforma ochrony danych osobowych – analiza zmian”

Szkolenie odbędzie się: 23.02.2018 w godz. 10:00 – 15:00 w Domu Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte 3, 83-110 Tczew

Prowadzący: szkolenie poprowadzi radca prawny. Członek OIRP w Koszalinie. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w organach administracji publicznej oraz instytucjach świadczących pomoc prawną. Wykształcenie zdobyła na Wydziałach Prawa oraz Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, ponadto na kursach i seminariach specjalistycznych z zakresu prawa, realizowanych pod auspicjami min. MS oraz OIRP.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 140 PLN netto + 23% VAT (o ile przepisy nie stanowią inaczej, prosimy o wypełnienie oświadczenia, które jest w załączeniu). Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres siedziby PARR.S.A w Słupsku.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, poczęstunek, oraz zaświadczenie.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto: ALIOR 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 z dopiskiem „ochrona danych osobowych”

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres office@parr.slupsk.pl

Więcej informacji w zakładce szkolenia na stronie internetowej www.parr.slupsk.pl

Zapraszamy serdecznie.

Sekretariat PARR S.A.

tel. 59 841 28 92
fax 59 84 32 61
office@parr.slupsk.pl
www.parr.slupsk.pl