Podsumowanie projektu kobiet biznesu

5 grudnia w sali Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie kobiet biznesu, podczas którego podsumowaliśmy dwuletni projekt Akademii Menadżerki i Mentorek Biznesu.

Akademia Menadżerki to projekt, który skierowany był do przedsiębiorczych kobiet biznesu a jego celem było podniesienie kompetencji i wiedzy w zakresie rozwijania osobowości oraz biznesu. Uczestniczki projektu przeszły szkolenia z marketingu, obsługi klienta, personal brandingu i …

Akademia Mentorek Biznesu, to projekt który miał na celu przygotowanie absolwentek I edycji projektu do pełnienia roli mentorek biznesu dla wszystkich kobiet, które planują otworzyć własną działalność lub potrzebują wsparcia mentorskiego w tym właśnie zakresie.

Podczas spotkania gościliśmy Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu Panią Iwonę Flis. Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu działa od 2 lipca 2004 roku. Od początku swojego istnienia stawia sobie za cel integrację środowiska kobiet aktywnych zawodowo poprzez działalność edukacyjną, lobbingową, opiniotwórczą, filantropijną i charytatywną. Stowarzyszenie ma w swoim dorobku wiele projektów promujących sukcesy kobiet i zachęcających je do zmian zawodowych, umożliwiających dalszy rozwój.

Akademię Menadżerek Biznesu ukończyło 15 kobiet, natomiast mentorek biznesu 8 Pań. Wszystkie absolwentki otrzymały z rąk Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego specjalne certyfikaty oraz upominki. Działania związane z wdrażaniem mentoringu dla wszystkich zainteresowanych będą prowadzone od stycznia 2018 roku, szczegóły zakresu tej współpracy będą przedstawiane podczas kolejnych spotkań kobiet biznesu. Najbliższe z nich planuje na styczeń 2018 roku.

Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, na ich stoisku można było zasięgnąć informacji o narzędziach wsparcia dla nowych jak i istniejących na rynku podmiotów.

Gościliśmy również Panią Izabelę Ryską, laureatkę Gdyńskiego Biznesplanu, która opowiedziała o swoim biznesie i drodze do sukcesu, jaką przyszło jej pokonać od pomysłu do realizacji. Misją i celem jaki przyświecał Pani Izabeli było stworzenia moich świec do masażu było przesłanie do ludzi. Prośba, aby zatrzymali się, nawiązali sami ze sobą kontakt i rozkoszowali się chwilą podczas masażu.

Dziękujemy Pani Joannie Grabowskiej Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie za udostępnienie sali oraz Pani Aleksandrze i Magdalenie Deja  za ofiarowane upominki dla naszych laureatek.

Serdecznie podziękowania za przygotowanie i poprowadzenie cyklu spotkań kobiet biznes wraz z programami „Akademia Menadżerki” oraz „Akademia Liderki” kierujemy do Pani Marzeny Grochowskiej z firmy GetChoice.