Nabory do konkursów i projektów – Sprawdź!

Najbliższe nabory do projektów, z których warto skorzystać!

– Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Agencja Rozwoju Pomorza organizuje spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczętego konkursu w dniu 24 sierpnia br. o godz. 10.00 – https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=4604&wiecej_news=1

– Nabór wniosków o dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla niepracujących pań, które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie” każda uczestniczka może ubiegać się aż o 23.000 pln jednorazowej dotacji oraz trwające nawet rok wsparcie doradcze i wsparcie finansowe na pokrycie kosztów bieżącej działalności do ok. 1.440 pln miesięcznie. Więcej na: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=4593&wiecej_news=1

– Nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne. Więcej na: http://brokereksportowy.pl/pl/aktualnosci/129-i-konkurs-grantowy-spotkania-informacyjne.html

– Nabór do projektu „Kwalifikacje dla Pomorzan”
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to: analiza potrzeb edukacyjnych uczestników oraz realizacja kursów zawodowych i językowych z możliwością uzyskania certyfikatów z zakresu:
– spawania z egzaminem DNV – MAG (135, 136), TIG (141),
– TIK (ECDL Profile Digcomp 6 – ECDL Base) – komputerowe,
– SEP (różne rodzaje – uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe),
– obsługi maszyn CNC (programista CNC, technolog CNC),
– językowe (język angielski, język niemiecki).
Więcej na: http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html

– „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych” – Bezpłatny kurs języka angielskiego
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej na: http://dp.tczew.pl/bezplatny-kurs-jezyka-angielskiego/

Nabór wniosków o szkolenie pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Już od 09.08.2017 do 23.08.2017 będzie można składać wnioski w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie!
Czym jest KFS: http://www.puptczew.pl/pra…/Krajowy_Fundusz_Szkoleniowy.html
Zasady przyznawania środków: http://www.puptczew.pl/download/546.pdf
Wniosek o szkolenie pracowników: http://www.puptczew.pl/download/379.pdf

Informacji o wszystkich naborach i konkursach w ramach środków z funduszy Unii Europejskiej można uzyskać podczas bezpłatnych konsultacji Lokalnego Punktu Informacyjnego, które odbywają się cyklicznie w Domu Przedsiębiorcy, zachęcamy do kontaktu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku
ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork (siedziba Centrum Informacji Turystycznej)
telefon 668 530 058, 728 486 436
fax 55 629 32 55
e-mail malbork.pife@pomorskie.eu
dni-otwarcia: poniedziałek: godz. 8.00-18.00, wtorek-piątek: godz. 8.00-16.00