Pomoc dla obcokrajowców – informacja

W Domu Przedsiębiorcy w Tczewie dnia 13 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie dla obcokrajowców przybywających do pracy.
Dzięki współpracy z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek mogliśmy im przybliżyć zawiłe procedury związane z legalizacją pobytu. Na co dzień borykają się oni z wieloma przeszkodami i często arogancją. Mamy jednak nadzieję, że będą to w przyszłości marginalnego przypadki.

W przypadku problemów związanych z pobytem w Polsce i nie tylko zachęcamy obcokrajowców do kontaktu z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek – http://cwii.org.pl/ ul. Gdyńskich Kosynierów 11, lok. 1, 80-866 Gdańsk tel. 512 949 109 centrum@cwii.org.pl W Centrum CWII można skorzystać z porad prawnych, szkoleń jak też doradztwa zawodowego.

Приглашаем иностранцев на встречу. Тема – легализация пребывания в Польше

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące legalizacji pobytu obcokrajowców pracujących na terenie RP.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, na miejscu będzie obecny tłumacz i przedstawiciele ze Stowarzyszenia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska.
Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.
Termin spotkania: 13 grudnia o godz. 17:00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie – I piętro sala konferencyjna.

Agenda spotkania:
1. Pobyt z Polsce – procedury legalizacyjne
– zezwolenie na pobyt czasowy,
– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
– zezwolenie na pobyt stały.
Analiza sytuacji, w których można ubiegać się o zezwolenie na pobyt.
Omówienie wymaganych załączników do wniosku.
Proces ubiegania się o udzielenie zezwolenia w praktyce – czas oczekiwania, prawo do udziału w postępowaniu, co zrobić w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania etc.
2. Praca w Polsce – procedury legalnego zatrudnienia
– oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
– wojewódzkie zezwolenie na pracę,
– obowiązki pracodawcy,
– obowiązki pracownika,
– na co uważać podejmując zatrudnienie etc.
3. Co może być pomocne w Polsce:
– zameldowanie, PESEL – kiedy i jak można to zrobić,
– wynajem mieszkania – na zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy
4. Czas na pytania od uczestników, dyskusję
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska – http://cwii.org.pl/.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych obcokrajowców!

Приглашаем иностранцев на встречу.
Тема – легализация пребывания в Польше

Срок: 13 декабря 2018 года в 17.00 часов
Место: Dom Przedsiębiorcy – Дом Предпринимателей Тчев, ул. Оброньцув Вестерплятте д. 3, второй этаж.

Как до: место встречи находится в районе «Старый город», на расстоянии 150 метров от главного здания почты на улице Ярослава Домбровскего 7 и около 200 метров от здания Городского учреждения.

Тема встречи:
1. Пребывание в Польше – процедуры легализации
– разрешение на временное пребывание
– разрешение на временное пребывание и работу
– разрешение на постоянное пребывание.
Анализ ситуаций, когда можно хлопотать о разрешении на пребывание.
Обсуждение нужных приложений к ходатайству.
Ход получения разрешения в практике – время ожидания, право участвовать в производстве, что делать в случае когда ходатайство остаётся без решения и др.
2. Работа в Польше – процедуры легальной работы
– заявление о поручении иностранцу выполнять работу,
– воеводское разрешение на работу,
– обязанности работодателя,
– обязанности работника,
– на что обращать внимание, начиная работу и др.
3. Что помогает жить в Польше:
– прописка, PESEL – когда и как это сделать,
– наём квартиры – на что обращать внимание во время подписания договора.
4. Ответы на вопросы участников, беседа.

Встречу ведут представители из Центра помощи иммигрантам и иммигранткам в Гданьске.
Сердечно приглашаем всех иностранцев, которых интересуют представленные вопросы!