Laureaci Pro domo Trsoviensi z wizytą w Domu Przedsiębiorcy

23 maja w Domu Przedsiębiorcy gościliśmy laureatów medalu Pro domo Trsoviensi. Przy okazji cyklicznego spotkania członków PDT, odbyła się krótka prezentacja działalności i dokonań Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. Spotkanie poprowadził dr. Kazimierz Ickiewicz Radny Rady Miejskiej w Tczewie, a gościem spotkania był Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki. Prezentację i spacer po Domu Przedsiębiorcy poprowadził Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości Krystian Jendrzejewski. Poniżej można obejrzeć foto-relację ze spotkania.

Do 30 września każdego roku na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej można kierować wnioski o przyznanie Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Radę Miejską za znaczące zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców.

Medal można przyznawać za działalność naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia promocyjne, przydające miastu splendoru lub wyraźne korzyści mieszkańcom. Może być przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom spoza Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają instytucje, organizacje, zakłady pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz grupy składające się z co najmniej 30 mieszkańców Tczewa. Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie. Złożone wnioski trafiają do przewodniczącego Rady Miejskiej, który sprawdza, czy spełniają one wymogi formalne. Jeśli tak – wnioski kierowane są do komisji stałych Rady – do konsultacji i zaopiniowania.
Dopiero po zaopiniowaniu wniosków przez wszystkie komisje Rady Miejskiej, przewodniczący kieruje te pozytywnie zaopiniowane do Kapituły Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. Dniem wręczenia medalu jest Dzień Tczewa, przypadający 30 stycznia.

Do tej pory przyznanych zostało 35 Medali „Pro Domo Trsoviensi”, otrzymali je:
Franciszek Fabich ┼; Wyższa Szkoła Morska w Gdyni; Miasto Witten; Roman Landowski ┼; Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tczewie; Jerzy Kubicki; Tadeusz Abt; Janusz Kortas ┼; Czesław Glinkowski; Henryk Lemka ┼; Elżbieta Grzenkowska – Hawryluk; Józef Krawczykiewicz; Włodzimierz Ziółkowski; Edward Pieczewski; Mieczysław Polewicz ┼; Mieczysław Izydorek ┼; Urszula Giełdon ┼; Norbert Jatkowski; Stanisław Zaczyński; Józef Ziółkowski; Koło Polskiego Związku Filatelistów nr 5 w Tczewie; Hugo Fortenbacher ┼; Brunon Drewa ┼; Tadeusz Grys; Adam Murawski; Kazimierz Ickiewicz; Józef Bejgrowicz; Jan Stachowiak ┼; Bernard Kapich ┼; Adam Przybyłowski; Józef Golicki; Janice Lynn Sherry; Eugeniusz Markowicz; Jan Szymała; Tadeusz Magdziarz