Konsultacje społeczne dla przedsiębiorców ze Starego Miasta i Zatorza

„Szanowni Państwo

Wspólnie z Urzędem Miejskim w Tczewie zapraszamy na konsultacje społeczne dla przedsiębiorców dwóch rewitalizowanych dzielnic Stare Miasto oraz Zatorze. Spotkanie odbędą się 21 lipca o godz. 16:00 w Tczewie. Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą na terenie objętym rewitalizacją i chcą Państwo uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605 347 856 lub mail: konsultacje@obias.pl. Udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Jednocześnie informujemy, że będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie w celu zaproszenia na spotkanie.

Tomasz Grabowski
Ośrodek Badań i Analiz Społecznych
www.obias.pl

Ponadto 26 lipca o godz. 18:00 – zapraszamy do Domu Przedsiębiorcy na spotkanie konsultacyjne.
Spotkanie jest okazją do rozmowy na temat procesu tworzenia Gminnego Procesu Rewitalizacji w związku z podjętymi działaniami na rzecz odnowy obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo oraz kwestii wizji miasta w kontekście wspierania przedsiębiorczości.

Spotkanie organizowane jest przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie w ramach prac nad Rewitalizacją obszaru Starego Miasta i os. Zatorze. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z tego obszaru!