Konkurs PRACODAWCA ROKU POWIATU TCZEWSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie:

„PRACODAWCA ROKU POWIATU TCZEWSKIEGO”

Ideą konkursu jest wyłonienie i promocja tych pracodawców, którzy ze względu na swoje osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz rzetelność i wiarygodność reprezentują godny do naśladowania poziom.

Uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy funkcjonujący na terenie działania PUP Tczew, którzy prowadzą działalność nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc kwiecień 2016 r. oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych zgłosili w PUP w Tczewie co najmniej jedno wolne miejsce pracy.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Starosty Tczewskiego

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz spełnienie warunków, o których jest mowa w Regulaminie Konkursu.

Formularz Zgłoszeniowy można nadsyłać za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – na adres: konkurs@puptczew.pl
  • poczty tradycyjnej – na adres Organizatora: PUP Tczew, Aleja Solidarności 14A, 83-110 Tczew

lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Organizatora – I piętro, pokój 202.

Termin nadsyłania Formularza Zgłoszeniowego upływa 20.04.2016 r.

Wręczenie Laureatom statuetek „Pracodawca Roku Powiatu Tczewskiego” nastąpi podczas uroczystej gali w trakcie trwania II Tczewskich Targów Pracy w dniu 20 maja 2016 r.

Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

http://puptczew.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Konkurs_PRACODAWCA_ROKU_POWIATU_TCZEWSKIEGO.html