Kołłątaja

7-2_2 7-1_1

Lokalizacja:       ul. Kołłątaj i Czyżykowska

Powierzchnia:   7254m2 i 1826m2

Własność:           Gmina Miejska Tczew

Forma zbycia:    przetarg

Teren przeznaczony pod usługi w tym hotel. Usytuowany w sąsiedztwie parku miejskiego w bliskiej odległości od Starego Miasta oraz Wisły.

Nieruchomość przy ul. Czyżykowskiej i Kołłątaja – funkcja usługi publiczne – Dom Spokojnej Starości
działka nr 566/1 obręb 8 oraz 566/7 obręb 8 o łącznej powierzchni 9080 m2

Więcej informacji uzyskasz:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pl. Piłsudskiego 1 – II piętro

83-110 Tczew

tel. 58 77 59 436

tel. 58 77 59 359 

tel. 58 77 59 362 

tel. 58 77 59 311

e-mail: wgm@um.tczew.pl

www.sip.tczew.pl

 

oferta-Kołłątaja

Dodaj komentarz