JPK Vat – do 26 lutego 2018 r.

Przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
 
Do 26 lutego 2018 r., po raz pierwszy, powinni wysłać do Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest Profil Zaufany. Bez niego przedsiębiorcy mogą mieć problem z wywiązaniem się z tego obowiązku.
 
Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl
 
Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego, w tym instrukcja jak go założyć: www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl