II Lokalne Forum Międzysektorowe

16 maja w Domu Przedsiębiorcy odbyło się II Lokalne Forum Międzysektorowe poświęcone tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i jego roli w rozwoju społeczności lokalnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm, organizacji pozarządowych i lokalne samorządy.

Forum jest przestrzenią do spotkania się przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz rozmów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania relacji, wymiany dobrych praktyk i inspiracji.

Forum było też okazją do wzięcia udziału w stymulacyjnej grze menadżerskiej rozwijającej współpracę.

To już druga edycja Fora Międzysektorowego, w ramach których wspólnie budujemy sieć współpracy międzysektorowej na obszarze subregionu nadwiślańskiego, metropolitarnego, kościerskiego i południowego naszego Województwa. Odbywają się one we współpracy z partnerami lokalnymi oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018” współfinansowanego ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Organizatorem Forum była Fundacja Inicjowania Rozwoju oraz partnerzy lokalni: Dom Przedsiębiorcy, Fundacja Pokolenia i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.