I Forum Międzysektorowe

Forum Inicjowania Rozwoju wraz z Fundacją Pokolenia i Domem
Przedsiębiorcy w Tczewie mają zaszczyt zaprosić na I Lokalne Forum Międzysektorowe, które odbędzie się 15 LISTOPADA 2016 w Domu Przedsiębiorcy. Tematem  Forum będzie budowanie partnerstw lokalnych i zmienianie swego otoczenia.

Czy współpraca międzysektorowa jest możliwa? Jak ją budować? Jak zdobyć fundusze na wspólne działania międzysektorowe? Dowiesz się tego 15 listopada na I Lokalnym Forum Międzysektorowym w Tczewie.

Forum Inicjowania wraz z Fundacją Pokolenia i Domem Przedsiębiorcy w Tczewie mają zaszczyt zaprosić na I Lokalne Forum Międzysektorowe, które odbędzie się 15 LISTOPADA 2016 w Domu Przedsiębiorcy. Tematem Forum będzie budowanie partnerstw lokalnych i zmienianie swego otoczenia.

Celem wydarzenia jest pobudzenie współpracy międzysektorowej tj. administracji publicznej np. samorządu lokalnego, biznesu i organizacji pozarządowych.

Podczas Forum dowiemy się, jakie korzyści przynosi realizacja działań z partnerami z różnych sektorów, przyjrzymy się sukcesom współpracy międzysektorowej w naszym województwie i nie tylko oraz zdobędziemy umiejętności z zakresu wspólnego pozyskiwania środków na realizowane działania. Spotkanie będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów, szukania pomysłów na wspólne działania. Do dyspozycji osób uczestniczących w spotkaniu będą też przedstawicielki Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota, które udzielą informacji na temat dostępnych usług, modelów współpracy wykorzystywanych w obszarze ekonomii społecznej w zakresie inicjowania i rozwijania lokalnych partnerstw, doświadczeniach, jak takie partnerstwa służą np. rozwiązaniom problemów społecznych.

Szczegółowych informacji na temat Forum udziela Natalia Siuda z Up Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju KOORDYNATOR@UPFOUNDATION.PL oraz Paulina Kremer z Fundacji Pokolenia ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie pkremer@fundacjapokolenia.pl

Prosimy o POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA DO 14 LISTOPADA 2016 POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI NA KOORDYNATOR@UPFOUNDATION.PL

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 

Serdecznie zapraszamy!

Monika Hinc – Up Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju

Paulina Kremer – Fundacja Pokolenia

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie