Granty na rozwój eksportu dla pomorskich MSP

Granty na rozwój eksportu dla pomorskich MSP – spotkania informacyjne na terenie województwa pomorskiego

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu grantowego dla firm w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Już od 11 września rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do wzrostu eksportu firm poprzez wejście na nowe rynki zbytu.

Harmonogram poszczególnych spotkań:
1. Starogard Gdański, 5 września (link do formularza on-line)
2. Słupsk, 6 września
(zgłoszenia poprzez przeslanie wypełnionego formularza)
3. Chojnice, 7 września
(link do formularza on-line)
3. Kwidzyn, 8 września
(link do formularza on-line)
Wymagana wcześniejsza rejestracja. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo granty?
Konkurs grantowy skierowany jest do:

  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie
  • podmiotów działających na rzecz MŚP, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

Z grantów mogą skorzystać firmy, które dążą do zwiększenia udziału w rynkach zagranicznych, dysponujące potencjałem eksportowym, tj. posiadające produkt lub usługę zdolną do konkurowania na rynkach zagranicznych oraz środki finansowe w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania projektu (wkład własny).

Ile?
Pula środków planowana na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 mln pln. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 tys. pln w przypadku przedsiębiorstwa realizującego projekt indywidualnie, a dla podmiotów realizujących projekty na rzecz MŚP 300 tys. pln przy czym kwota wsparcia jednej firmy nie może przekroczyć 30 tys. pln.  Granty będą udzielane w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 50%. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na realizację projektów.

Na co?
Dofinansowanie uzyskają projekty polegające na udziale firm w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze gospodarczym.

Gdzie i kiedy?
Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w terminie od  11 do 29 września 2017 roku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w I kwartale 2018 roku

Dokumentacja
Szczegółowe informacje o naborze projektów, w tym dokumentacja konkursowa wraz z formularzem o udzielenie grantu, znajduje się TUTAJ.

Gdzie po informacje dotyczące naboru projektów?
o naborze wniosków informują
Adam Zalewski, tel. (58) 32 33 207, adam.zalewski@arp.gda.pl
Agata Maleszyk, tel. (58) 32 33 220, agata.maleszyk@arp.gda.pl

o projekcie „Pomorski Broker Eksportowy” można dowiedzieć się  także w Lokalnym Punkcie  Informacyjnym Funduszy Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza  tel:  58 32 22 106,

Kontakt ws. bezpłatnych spotkań informacyjnych:
Dział Promocji ARP
tel. (58) 32 33 161, (58) 32 33 231, (58) 32 33 160

Strona internetowa projektu Pomorski Broker Eksportowy: www.brokereksportowy.pl