Gamestorming – spotkanie dla młodzieży

Gamestorming – spotkanie dla młodzieży

Gra pt „Wizja Przyszłości Tczewa”  – miasta przyjaznego mieszkańcom…. to element projektu STRATEGRA, który polega na przeprowadzeniu serii gier w formie warsztatów aktywizującej wszystkie możliwe środowiska w mieście. Ostatecznym celem będzie stworzenie jednolitej strategii rozwoju widzianej oczyma jej mieszkańców.

Projekt skupia  się na zbudowaniu strategii rozwoju miasta przy pomocy technik aktywnych w formie gamestormingu.

Pierwsze z serii spotkań adresowane jest do młodzieży.

Trzygodzinne spotkanie dla młodzieży w formie gry gamestormingowej  polegać będzie na stworzeniu za pomocą sekwencji opisu obrazów wizji rozwoju miasta Tczewa.

Uczestnicy będą mieli niepowtarzalna okazję nauczyć się nowej techniki tworzenia rozwiązań złożonych problemów w prosty i efektywny sposób. Nowa umiejętność pomoże uczestnikom doświadczyć pracy projektowej oraz synergii pracy w grupie, którą będą mogli wykorzystywać również do nauki w szkole.

Dla kogo?   Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Czas spotkania?   3h

Miejsce spotkania : Dom Przedsiębiorcy – I piętro sala konferencyjna

Kiedy: 31 Marca 2016 o godz. 16:00

Prowadzący grę :  Bartosz Stawikowski psycholog w biznesie właściciel firmy badawczo-rozwojowej Skills Garden