Foto-relacja „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych”

27 czerwca odbyło się spotkanie na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Spotkanie poprowadziła Pani Agata Spała ekspertka z zakresu zatrudniania i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Podczas spotkania zostały poruszone zarówno aspekty prawne jak i finansowe związane z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach PFRON. Duży nacisk położono również na odpowiednie zaklasyfikowanie schorzeń u osób niepełnosprawnych oraz przygotowania pracowników do pracy w zespole.

Szkolenie było też okazja do zapoznania przedsiębiorców z projektem skierowanym do firm jak i osób poszukujących pracy – powracających na rynek pracy. Zachęcamy do zapoznania się z projektem.

Fundacja Pokolenia wraz z partnerami: Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, Gminą Wiejską Tczew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” oraz Fundacją DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej rozpoczęła realizację programu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” 
W ramach projektu oferuje:

  • wsparcie w aktywizacji społecznej (m.in terapia psychologiczna, uzależnień, warsztaty, doradztwo)
  • wsparcie w aktywizacji zawodowej (m.in wsparcie w poszukiwaniu pracy, kursy i praktyki zawodowe)

Projekt jest realizowany w okresie: 01.03.2016-31.10.2018
Więcej informacji pod numerem tel. 533 503 861 lub adresem e-mail: pkremer@fundacjapokolenia.pl

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

Foto-relacja ze spotkania: