Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – spotkanie

Spotkania informacyjne w Subkowach, Gniewie, Tczewie i Pelplinie:
„Wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą – perspektywa 2014-2020”

Spotkania odbędą się w godz. 11:00-14:00 w następujących miejscach:
– 13 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Subkowy, ul. Wybickiego 19a,
– 17 października 2016 r. w Sali Kameralnej Urzędu Gminy w Gniewie, pl. Grunwaldzki 16/17,
– 18 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Tczew, ul. Lecha 12,
– 24 października 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2a.

W programie spotkania m.in.:
– wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
– wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 5.7 RPO WP,
– wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
– wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19.2 LEADER,
– instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
– źródła informacji o Funduszach Europejskich​.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje:
http://www.pomorskiewunii.pomorskie.eu/aktualnosci​

Lokalna Grupa Działania Małe Morze
ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku, ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork
tel. 668 530 058, 728 486 436, faks 55 629 32 55, skype: lpimalbork
email: malbork.pife@pomorskie.eu
www.pomorskiewunii.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/pomorskiewunii
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 – 18:00.
wtorek-piątek 8:00 – 16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.