Dostępność i równość szans w projektach RPO

Szkolenie dla Beneficjentów

„Dostępność i równość szans w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020”

PROGRAM SZKOLENIA:
09:30-10:00 – Rejestracja
10:00-10:30 – Barierołamacz – wprowadzenie do szkolenia
10:30-11:30 – Zasady równości szans i niedyskryminacji – czyli co i jak realizować w projekcie. Najczęściej popełniane błędy.
11:30-12:00 – Uniwersalne projektowanie. Usługi dostępnościowe.
12:00-12:20 – Przerwa
12:20-13:30 – Standardy dostępności – Projekt zmian
– Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
• szkoleniowy
• edukacyjny
• informacyjno-promocyjny
• cyfrowy
• transportowy
• architektoniczny
13:45-14:00 – 13:30-14:00 – Pytania i odpowiedzi
Zakończenie szkolenia

Szkolenie poprowadzi Anna Bizub-Jechna – Koordynator ds. równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Departament EFS, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Termin
21 marca 2018, godz. 10:00 – 14:00

Miejsce
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3
83-110 Tczew

Link do informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego, z której można pobrać formularz zgłoszeniowy:
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenia-dostepnosc-i-rownosc-szans-w-projektach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020-

Organizator
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Gdańsku
Departament Programów Regionalnych
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Osoby do kontaktu
Jolanta Kalisz, Magda Szwedowska
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Gdańsku
tel.: (58) 32 68 152
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu

Rejestracja
Odbywa w dniu szkolenia na miejscu oraz drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Pomorskie w Unii (https://pomorskiewunii.pomorskie.eu)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 19 marca 2018 r.

Uprzejmie prosimy o ewentualne informacje na temat konieczności dostosowania warunków szkolenia do indywidualnych, specjalnych potrzeb zgłaszanych osób (np. materiały w druku powiększonym, tłumacz języka migowego).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.