Czym jest Dom Przedsiębiorcy?

To miejsce, gdzie można dokonać rejestracji firmy oraz zasięgnąć porad i konsultacji. Również tutaj funkcjonuje jedyny w powiecie tczewskim inkubator przedsiębiorczości i strefa coworkingu. To przestrzeń przyjazna sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie działamy na rzecz wzrostu atrakcyjności i stabilności firm.
Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem Gminy w zakresie wspierania działających oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców na obszarze powiatu tczewskiego.

Celem działalności IP jest rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia na obszarze powiatu tczewskiego, który jest zgodny z celem projektu „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2014. W ramach realizacji celu wykonuje zadania polegające na stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie i ułatwianie warunków oraz możliwości prowadzenia lub rozwijania działalności gospodarczej.

Pomoc udzielana Beneficjentom przez IP polega w szczególności na:
1) umożliwieniu korzystania z powierzchni użytkowej oraz infrastruktury biurowej IP na zasadach preferencyjnych, a także z adresu IP w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) organizowaniu szkoleń o tematyce związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) organizowaniu konsultacji dla Beneficjentów,
4) ułatwianiu Beneficjentom nawiązywania kontaktów ze środowiskiem biznesowym,
5) promowaniu Beneficjentów, w tym poprzez podejmowanie wspólnie przez IP oraz Beneficjentów działań marketingowych,
6) zapewnieniu Beneficjentom oraz byłym Beneficjentom miejsca na stronie internetowej IP.

Oferta Domu Przedsiębiorcy jest adresowana również do młodzieży, studentów oraz osób, które planują założyć własną działalność. Cyklicznie organizowane są spotkania kobiet biznesu, młodzieżowego klubu biznesu oraz spotkania dla przedsiębiorców. Stale współpracujemy z zrzeszeniami Pracodawców Pomorza, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Cechu Rzemiosł Różnych. Ponadto w Domu Przedsiębiorcy mieści się biuro Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Zachęcamy do odwiedzenia Domu Przedsiębiorcy i skorzystania z oferty przygotowanej dla przedsiębiorców. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje współpracy na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz