Biuro dla Twojej Firmy

Inkubator przedsiębiorczości – To dobry adres dla twojej firmy!

Oferujemy pomieszczenia biurowe dla 7 przedsiębiorstw – pokoje wyposażone są w media i niezbędną infrastrukturę biurową (biurka, szafki, krzesła, komputer/y wraz z oprogramowaniem WIN7 i Office 2010, dostęp do sieci internetowej). I to wszystko w cenie tylko 25zł od m2.

Oferta kierowana jest do osób, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą, lub ją prowadzą nie dłużej niż rok, a w szczególnych przypadkach istnieją na rynku dłużej niż rok. Do inkubatora mogą przystąpić osoby fizyczne, prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym.

Czym jest innowacja???

Innowacją może być wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie istniejących , wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, wprowadzenie nowej organizacji produkcji. Innowacja stanowi każdorazowo zmianę niepowtarzalną (jednorazową, nieciągłą). Innowacje to pomyślna ekonomicznie eksploatacja nowych pomysłów, to proste modyfikacje istniejących produktów, procesów i praktyk, które mogą być nowe dla firmy, ale niekoniecznie dla przemysłu. Innowacje to też wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Innowacje nie muszą być autorskimi pomysłami przedsiębiorstw, mogą być pochodzić od innych firm lub instytucji.

Jakie są korzyści dla przyszłych klientów inkubatora przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy?
– dobra lokalizacja w nowo wyremontowanym budynku o wysokim standardzie, zlokalizowanym w sercu miasta,
– dogodne godziny pracy w inkubatorze od pon. do pt. – od 7:30 do 20:00 oraz soboty od 9:00 do 14:00,
– niskie koszty prowadzenia działalności, dzięki preferencyjnym warunkom finansowym wynajmu lokalu (25zł + 23% VAT za m2),
– możliwości rejestracji firmy pod adresem inkubatora,
– darmowe usługi doradcze i konsultacje dla firm organizowane przez Dom Przedsiębiorcy oraz jego partnerów,
– przyjazne otoczenie i sąsiedztwo innych firm nastawionych na sukces,
– ułatwianie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów ze środowiskiem biznesowym.
– nieodpłatne korzystanie do 8 godzin miesięcznie z sali konferencyjnej, sali obrad oraz pokoju konsultacyjnego,
– dostęp do usług doradczych i konsultacji organizowanych przez Dom Przedsiębiorcy i jego partnerów;
– możliwość zamieszczenia reklam lub znaków firmowych w IP jak i na jego terenie, (maksymalna łączna powierzchnia wszystkich reklam nie może przekroczyć 3m2),
– reklama na stronie internetowejwww.dp.tczew.pl, facebooku, pylonie reklamowym przed budynkiem IP oraz w jego wnętrzu, a także na innych materiałach DP i IP;
– miejsce na dysku sieciowym IP (maksymalnie do 100Gb danych);
– dostęp do urządzeń kserograficznych (mono kolor), w ilości do 500 stron A4 miesięcznie,
– możliwość użyczenia na czas trwania umowy najmu, urządzeń wielofunkcyjnych (skaner, drukarka, faks), bez materiałów eksploatacyjnych i serwisu urządzeń, pod warunkiem zastosowania się do wymagań eksploatacyjnych producenta urządzeń,
– ponadto Beneficjent ma możliwość skorzystania z preferencyjnych stawek zawartych w cenniku usług.

Nabór do inkubatora przedsiębiorczości trwa przez cały rok. Do każdego z Państwa podchodzimy indywidualnie i postaramy się zapewnić jak najlepsze warunki pracy i rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług Domu Przedsiębiorcy.
Zgłoszenia należy składać na formularzach dostępnych w zakładce po prawej stronie oraz w pokoju nr 13,14 lub 16 I piętra Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3. Eksperci na bieżąco będą dokonywali oceny wniosków.

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami:
tel. 58 777 53 41 (42, 43)
Fax: 58 777 53 43
email: info@dp.tczew.pl

Serdecznie zapraszamy!

Pobierz pliki:

Zarządzenie nr 210/2012 z 20 lipca 2012 – wykaz nieruchomości DP

Załącznik nr 1 do regulaminu inkubatora – Wniosek

Załącznik nr 1 regulamin inkubator 2019

Załącznik nr 3 cennik DP 2019

Dodaj komentarz