Bezpłatny kurs języka angielskiego

„Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych” – Bezpłatny kurs języka angielskiego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa:
– osoby w wieku 18-64 lata
– zatrudnione w sektorze MŚP lub ekonomii społecznej na terenie woj. pomorskiego
– 80% uczestników to osoby z wykształceniem max. średnim lub w wieku powyżej 50 roku życia
– 20% uczestników może posiadać wykształcenie wyższe

Jedna grupa kursantów będzie liczyć 12 osób, a kurs będzie obejmował 120, 180 lub 240 godzin lekcyjnych (45 min.). Kursy zostaną przeprowadzone w okresie od września 2017r. do października 2019 r.
Wymogiem projektu jest to, aby w wyniku ukończenia kursu przez uczestnika nastąpił wzrost jego kompetencji językowych ze stanu wyjściowego o minimum 1 poziom wg skali ESOKJ (np. jeżeli uczestnik
startuje z poziomu A0, na koniec kursu jest na poziomie A1).

Uczestnicy kursu mają zapewnione podręczniki i ćwiczenia do kursu. Nie ponoszą żadnych kosztów związanych z kursem językowym (wymagana minimalna frekwencja ucznia to 80%).

Realizacją kursów na terenie Tczewa będzie się zajmował Accent Centrum Językowe.

Informacje i zapisy:

Informacje i zapisy na kursy językowe na terenie Tczewa
e-mail: biuro@accent-tczew.pl
tel. 660 748 905