Bezpłatne szkolenia i staże dla bezrobotnych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku zaprasza osoby bezrobotne z terenu powiatu tczewskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz płatnych stażach realizowanych na terenie Tczewa i okolic.

Aby wziąć udział w projekcie i skorzystać z bezpłatnego szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie lub na stronie internetowej www.gdansk.pte.pl

Więcej informacji: 518 844 108, azymut@gdansk.pte.pl , www.gdansk.pte.pl

Oferujemy szkolenia z wielu obszarów tematycznych: od szkoleń księgowo kadrowych, komputerowych, graficznych do szkoleń zawodowych: kosmetyczny, opiekun dzieci, osób starszych, operator koparki, prawo jazdy i inne!

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

 • ma ukończony 30 rok życia;
 • jest osobą bezrobotna zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, Wejherowie lub Starogardzie Gdańskim;
 • ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego)
  na terenie powiatu tczewskiego, wejherowskiego, starogardzkiego;
 • jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia po udziale w projekcie;
 • należy co najmniej do jednej ze wskazanych poniżej grup, tj.:
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.