Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Mieszkańcy województwa pomorskiego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych

Rozpoczęliśmy realizację projektów szkoleniowych „Kwalifikacje to podstawa!” oraz „Dobre i TIKi i obce języki
– realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców woj. pomorskiego”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji osób zamieszkujących w woj. pomorskim.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH:
– język angielski (poziomy od A1 do C2) – 180 godzin/grupę,
– język niemiecki (poziomy od A1 do C2) – 180 godzin/grupę,
– kurs komputerowy (zgodny z DIGCOMP – poziom A) – 100 godzin/grupę.

Do wyboru są dwie opcje udziału:
opcja I – szkolenie językowe oraz komputerowe lub opcja II – szkolenie językowe

Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje:
– międzynarodowego certyfikatu językowego TELC/TOEIC lub równoważnego,
– międzynarodowego certyfikatu komputerowego ECDL/ECCC lub równoważnego.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:
– w wieku aktywności zawodowej, powyżej 18 roku życia,
– pracujące lub/i prowadzące działalność gospodarczą,
– zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego.

GWARANTUJEMY PAŃSTWU:
– zajęcia w pobliżu miejsca zamieszkania w tygodniu lub w weekendy (terminy do uzgodnienia),
– wykwalifikowaną kadrę wykładowców komputerowych oraz lektorów językowych,
– poziom szkoleń dopasowany do Państwa umiejętności i potrzeb,
– bezpłatne podręczniki i profesjonalne materiały szkoleniowe,
– małe grupy szkoleniowe dopasowane wiekowo oraz przyjazną, koleżeńską atmosferę podczas zajęć.

INFORMACJE, KONTAKT I ZAPISY:
– Barbara Szałkowska: tel. 519 494 410, e-mail: b.szalkowska@biuroprojektu.eu
– Kamila Pająk: tel. 530 484 420, e-mail: k.pajak@biuroprojektu.eu

więcej informacji na stronach internetowych Projektów:
www.kwalifikacjetopodstawa.biuroprojektu.eu / www.dobretiki.biuroprojektu.eu

BIURO BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ Językowych i Komputerowych
81-850 Sopot, ul. 3 Maja 67-69, 1 piętro, lokal 2 | 519 494 410, 530 484 420
biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00