Bezpłatne porady i konsultacje

Oferujemy szkolenia organizowane we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość z Gdańska, Agencją Rozwoju Pomorza S.A, Punktem Informacyjnym o Funduszach UE, Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych. Pomogą nam również fachowcy z Centrum Transferu Technologii w Gdańsku.

Zadaniem Domu Przedsiębiorcy w Tczewie będzie także promocja procesów transferu technologii i innowacyjności oraz korzyści z nich płynących dla rozwoju lokalnego biznesu. Dzięki naszej działalności chcemy pomóc stworzyć przez okres 10 lat, około 70 nowych firm. Do tej pory w Tczewie i powiecie tczewskim nie funkcjonowała jednostka, która zajmowałaby się wspieraniem przedsiębiorczości w takiej formie. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i pomóc im przejść przez gąszcz przepisów i formalności. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i „dobrego adresu”. Fundusze na stworzenie tczewskiej placówki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Działania 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych.

Poniżej znajdą Państwo terminy konsultacji i porad, o terminach pozostałych konsultacji oraz o ich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie w dziale aktualności.

Powiatowe Centrum Informacyjne
Pożyczki, poręczenia i dotacje
I piętro Pok. nr 12
Czynne: od poniedziałku do środy, od 7.30 do 15.30,
czwartek, od 7.30 do 17.00,
piątek, od 7.30 do 14.00
www.pci.pomorskie.pl

Bezpłatne konsultacje prawne – dla przedsiębiorców i nie tylko

Szymon

Adwokat Szymon Bubka
ul. Paderewskiego 7/2
83-110 Tczew
tel. kom.: 602 301 719; tel./fax: 58 532 13 00
www: http://szymonbubka.pl
e-mail adwokat@szymonbubka.pl

Michał 1

Radca Prawny p. Michał Hoffmann.
tel. 602 – 671 – 943
ul. Łazienna 14
83 – 110 Tczew
www: http://kancelaria-tczew.pl/kontakt.aspx

 

Bezpłatne Konsultacje z zakresu doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców

Piotr

Piotr Geliński – prawnik i doradca podatkowy (numer 10841). Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego, w szczególności poprzez własną kancelarię w Tczewie, z powodzeniem świadcząc usługi doradztwa podatkowego na rzecz wielu klientów. Specjalizuje się w: udzielaniu porad i opinii z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ponadto jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Więcej informacji o Piotrze Gelińskim można uzyskać na stronie internetowej www.gelinski.pl.

Pracodawców Pomorza o/ Tczew
“Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Działamy od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Z racji przynależności do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej posiadamy status organizacji reprezentatywnej – przez co mamy bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym.
Zrzesza blisko 700 firm o różnym profilu działalności. Wśród naszych członków znajdziecie Państwo mikro przedsiębiorstwa oraz wielkie koncerny. Nasze firmy to przedstawiciele niemal wszystkich branż jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz instytucje kulturalne. Każdy członek organizacji jest dla nas równie ważny, dlatego też motywujemy do aktywności wszystkie firmy u nas zrzeszone.
W ramach naszej działalności statutowej powołaliśmy sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.
Posiadamy także struktury terenowe, a liderzy lokalni działają we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Misją naszą jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy naszego regionu oraz podmiotów zrzeszonych w naszej organizacji. Celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.

Pracodawcy Pomorza o/Tczew zapraszają co tydzień na bezpłatne konsultacje z zakresu kierowania mikro i małymi firmami (w tym rozwiązywanie sytuacji kryzysowych) w każdy czwartek w godzinach 10:00 do 12:00, pok. 18

 

Konsultacje z przedstawicielami Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oddział w Tczewie:
w każdą środę od 9.00 do 10.00 – I piętro pok. nr 18

O terminach pozostałych konsultacji oraz o ich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie w dziale aktualności.
Nie możesz na bieżąco śledzić naszej strony? Zapisz się do newslettera Domu Przedsiębiorcy – wejdź na stronę główną Domu Przedsiębiorcy by dokonać wpisu.

Dodaj komentarz