Nieruchomości na sprzedaż – aktualne przetargi!

Teren przemysłowy ul. Jagiellońska

ul. Jagiellońska

nr działki 140/11 i 141/6, powierzchnia łącznie 6672 m2, cena wywoławcza 600.000,00 zł (netto), wadium – 60.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 23 lipca 2018 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 369 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie, pokój nr 55.

 

Budownictwo jednorodzinne – oferty

 

ul. Pileckiego

nr działki 29/9, powierzchnia 1099 m2, cena wywoławcza 100.000,00 zł (netto), wadium – 9.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 roku o godzinie 12:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 24 lipca 2018 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 362 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie.

nr działki 29/12, powierzchnia 1005 m2, cena wywoławcza 84.000,00 zł (netto), wadium – 9.000,00 zł

nr działki 29/13, powierzchnia 927 m2, cena wywoławcza 78.000,00 zł (netto), wadium – 8.000,00 zł

nr działki 29/14, powierzchnia 933 m2, cena wywoławcza 79.000,00 zł (netto), wadium – 8.000,00 zł

nr działki 29/15, powierzchnia 965 m2, cena wywoławcza 81.000,00 zł (netto), wadium – 8.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 24 lipca 2018 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 362 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie.

ul. Retmańska

nr działki 28/39, powierzchnia 884 m2, cena wywoławcza 101.000,00 zł (netto), wadium – 10.000,00 zł

nr działki 28/40, powierzchnia 898 m2, cena wywoławcza 103.000,00 zł (netto), wadium – 10.500,00 zł

nr działki 28/41, powierzchnia 828 m2, cena wywoławcza 93.000,00 zł (netto), wadium – 9.000,00 zł

nr działki 28/42, powierzchnia 876 m2, cena wywoławcza 100.000,00 zł (netto), wadium – 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 362 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Teren pod usługi na Osiedlu Bajkowym

ul. Czerwonego Kapturka

nr działki 98/14, powierzchnia 2877 m2, cena wywoławcza 930.000,00 zł (netto), wadium – 93.000,00 zł

nr działki 98/15, powierzchnia 2877 m2, cena wywoławcza 930.000,00 zł (netto), wadium – 93.000,00 zł

nr działki 98/16, powierzchnia 2154 m2, cena wywoławcza 670.000,00 zł (netto), wadium – 67.000,00 zł

nr działki 98/16, powierzchnia 2154 m2, cena wywoławcza 670.000,00 zł (netto), wadium – 67.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku o godzinie 10:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 10 września 2018 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 369 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie, pokój nr 55.

 

Oferta – Budownictwo wielorodzinne na NCT

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00015038/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie

ul. Tczewskich Saperów

działka 422/2 obręb 10

powierzchnia 9503m2

cena wywoławcza netto 3.300.000,00

wadium 330.000,00

funkcja mieszkaniowo – usługowa

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09. 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl.Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro)

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 14.09.2018 r. (włącznie)