Nieruchomości na sprzedaż – aktualne przetargi!

Teren pod usługi na Osiedlu Bajkowym

ul. Czerwonego Kapturka

nr działki 98/14, powierzchnia 2877 m2, cena wywoławcza 930.000,00 zł (netto), wadium – 93.000,00 zł

nr działki 98/15, powierzchnia 2877 m2, cena wywoławcza 930.000,00 zł (netto), wadium – 93.000,00 zł

nr działki 98/16, powierzchnia 2154 m2, cena wywoławcza 670.000,00 zł (netto), wadium – 67.000,00 zł

nr działki 98/16, powierzchnia 2154 m2, cena wywoławcza 670.000,00 zł (netto), wadium – 67.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku o godzinie 10:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 10 września 2018 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 369 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie, pokój nr 55.

 

Oferta – Budownictwo wielorodzinne na NCT

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00015038/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie

ul. Tczewskich Saperów

działka 422/2 obręb 10

powierzchnia 9503m2

cena wywoławcza netto 3.300.000,00

wadium 330.000,00

funkcja mieszkaniowo – usługowa

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09. 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl.Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro)

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 14.09.2018 r. (włącznie)

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 369 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie, pokój nr 55.

Oferta – usługi Przemysłowa

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Przemysłowej

ul. Przemysłowa

działka 207/3 obręb 10

powierzchnia 9723m2

cena wywoławcza netto 690.000,00

wadium 69.000,00

funkcja usługowa

Przetarg odbędzie się w dniu 03.10. 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl.Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro)

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 28.09.2018 r. (włącznie)

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 369 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie, pokój nr 55.