Nieruchomości na sprzedaż – aktualne przetargi!

Teren pod usługi na Górkach

ul. księdza Władysława Młyńskiego

nr działki 186, powierzchnia 3561 m2, cena wywoławcza 480.000,00 zł (netto), wadium – 48.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 369 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie, pokój nr 55.

 

Teren przemysłowy ul. Jagiellońska

ul. Jagiellońska

nr działki 140/11 i 141/6, powierzchnia łącznie 6672 m2, cena wywoławcza 600.000,00 zł (netto), wadium – 60.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 23 lipca 2018 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 369 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie, pokój nr 55.