Nieruchomości na sprzedaż – aktualne przetargi!

Teren pod usługi na Osiedlu Bajkowym

ul. Czerwonego Kapturka

nr działki 98/14, powierzchnia 2877 m2, cena wywoławcza 930.000,00 zł (netto), wadium – 93.000,00 zł

nr działki 98/16, powierzchnia 2154 m2, cena wywoławcza 670.000,00 zł (netto), wadium – 67.000,00 zł

nr działki 98/17, powierzchnia 2154 m2, cena wywoławcza 670.000,00 zł (netto), wadium – 67.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w sali numer 20 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Tczewie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 roku włącznie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 58 77 59 369 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym II piętro Urzędu Miejskiego w Tczewie, pokój nr 55.