Aktualizacja CEIDG – kogo dotyczy?

Aktualizacja: 18 maja 2018 r. godz. 8:38

Drodzy przedsiębiorcy system CEIDG nie działa prawidłowo, w związku z tym nie możemy dokonywać na bieżąco czynności związanych z jego obsługą. Wnioski będą przyjmowane z opóźnieniem.

Ponadto informujemy, że sprawa aktualizacji nr PESEL dotyczy marginalnych przypadków osób, które od lat nie prowadzą działalności (np. zgon), nie dokonują zmian (zawieszenie, wznowienia itp. ), od co najmniej 2004 roku. Nie ma potrzeby aktualizacji wpisów jeżeli założyliśmy firmę po 1 lipca 2011 roku.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii od ponad 3 lat uaktualniło na podstawie własnych danych wszystkie brakujące nr Pesel i NIP, zatem nie ma potrzeby ich aktualizacji jeżeli jesteśmy czynnymi płatnikami podatku lub ubezpieczeń społecznych.

Sprawa dotyczy bardzo małej liczby wpisów statystycznie około 4 osób w każdej gminie. Dlatego prosimy o zachowanie spokoju i wyrozumiałość.

Działania związane z aktualizacją wpisów nie dotyczą 99% obecnych przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie CEIDG.

Urząd Miejski w Tczewie dokonywał już aktualizacji wpisów w roku 2011 (i wcześniej), zatem nie ma potrzeby ich ponownej aktualizacji. Prosimy o zachowanie spokoju.

Polecam Państwa uwadze artykuł z Radia Tczew: http://www.radiotczew.pl/wiadomosci/1409,paraliz-ewidencji-ceidg

Tylko wpisy w CEIDG, których nie możemy odnaleźć lub w miejscu statusu wpisu mają zapis (wymaga weryfikacji) podlegają obowiązkowej aktualizacji danych!

Ponadto, numer PESEL nie jest i nie będzie widoczny na wpisie CEIDG – są to dane niejawne. Jeżeli nie ma go na wpisie to nie jest to powód do wizyty w Urzędzie, ponieważ PESEL jest w części niejawnej wniosku jak i wpisu. 

 

Poniżej komunikaty ze strony CEIDG:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony „setki tysięcy” przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających  numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Prosimy o uspokojenie przedsiębiorców i przekazanie im rzetelnej informacji w tym względzie. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.