„Pomorski Broker Eksportowy” – wsparcie rozwoju eksportu dla firm

Konferencja „Pomorski Broker Eksportowy” – wsparcie rozwoju eksportu dla firm”, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, 12 października br.

Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do udziału w konferencji inaugurującej projekt „Pomorski Broker Eksportowy”, która odbędzie się 12 października 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w godz. 09:00-14:30.

elem Konferencji jest przedstawienie firmom z sektora MSP możliwości pozyskania wsparcia na rozwój działalności eksportowej w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza we współpracy z partnerami: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość/O.Terenowy Gdańsk, Inkubatorem STARTER, INVESTGDA i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Zaproszeni eksperci podzielą się również wiedzą na temat aktualnych trendów i kierunków rozwoju eksportu.

Konferencja rozpocznie się od wystąpienia Głównego Ekonomisty COFACE – Grzegorza Sielewicza. Prelekcja będzie nawiązywała do tematyki trendów oraz perspektyw rozwoju głównych gospodarek światowych. Analizę kluczowych kierunków eksportu polskich firm z uwzględnieniem specyfiki oraz potencjału województwa pomorskiego będzie kontynuował Dionizy Smoleń, Dyrektor PWC Polska natomiast kwestie internacjonalizacji w rozwoju firm i regionu omówi Krzysztof Burkot również z PwC Polska. Blok poświęcony informacji i wiedzy nt. prowadzenia eksportu zakończy panel dyskusyjny, w którym pięciu przedstawicieli pomorskich firm podzieli się swoimi doświadczeniami w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności eksportowej oraz pozyskiwaniu kontrahentów. Panel poprowadzi dziennikarz gospodarczy Piotr Świąc.

W drugiej części konferencji zaplanowano prezentację projektu „Pomorski Broker Eksportowy” – kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich firm. Partnerzy projektu. Przedstawiciele regionalnych instytucji otoczenia biznesu przedstawią usługi oraz założenia projektu kierowane zarówno do firm, które nie podejmowały jeszcze działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami, jak i do firm planujących rozwijać prowadzoną już działalność eksportową.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.
Program konferencji
Regulamin konferencji