Przedsiębiorcy dyskutowali o rewitalizacji…

26 lipca o godz. 18:00 odbyło się spotkanie przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na Starym Mieście. Do Domu Przedsiębiorcy, przybyła liczna grupa przedsiębiorców, którzy chcieli podzielić się swoimi uwagami jak i pomysłami na rozwój starówki.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat procesu rewitalizacji w związku z prowadzonymi działaniami na rzecz odnowy obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo. Przedsiębiorcy byli zainteresowani w kwestii wizji władz miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy poświęcili swój czas i aktywnie włączyli się do dyskusji.

Relację ze spotkania można obejrzeć w materiale lokalnej telewizji TETKA :